KHÔNG GIAN CHÂU ÂU, CUỘC SỐNG ĐẲNG CẤP

4.0 12 reviews

Goldsilk Complex

[tintuc] 
Xin chào luật sư 
Tôi cư trú tại Hà nội năm 2009 cho đến nay và đã có sổ kt3 từ năm 2009. Đăng kí tại phường Trúc Bạch - Ba Đình - Hà Nội .  Tôi muốn hỏi sổ kt3 của tôi có thể làm hộ khẩu hà nội được ko. làm thế nào thì tôi được nhập khẩu vào hà nội. và thủ tục gồm những gì , luật sư có thể tư vấn cho tôi được ko. Tôi xin cảm ơn


Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 sửa đổi bổ sung Nghị định số 107/2007/NĐ-CP như sau: Công dân đang tạm trú nếu có đủ các điều kiện dưới đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương:
- Có chỗ ở hợp pháp tại thành phố trực thuộc Trung ương và tạm trú liên tục tại chỗ ở đó từ một năm trở lên;
- Nơi đề nghị được đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú.
Với trường hợp nhà bạn thì bạn đã đáp ứng được điều kiện về thời hạn tạm trú tại Hà Nội (03 năm); còn điều kiện có chỗ ở hợp pháp thì cần phải xem xét các quy định cụ thể như sau:
Về chỗ ở hợp pháp: Theo Điều 4 Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 sửa đổi bổ sung Nghị định số 107/2007/NĐ-CP: Chỗ ở hợp pháp bao gồm:
- Nhà ở;
- Tàu, thuyền, phương tiện khác nhằm mục đích để ở và phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân;
- Nhà khách thuộc điểm a, điểm b khoản này nhưng được sử dụng nhằm mục đích để ở và phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.
Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu, sử dụng của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật. Đối với chỗ ở do thuê, mượn hoặc ở nhờ tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh phải bảo đảm diện tích tối thiểu là 5 m2 sàn/01 người.
Về giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp: theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 sửa đổi bổ sung Nghị định số 107/2007/NĐ-CP: Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú là một trong các giấy tờ sau đây:
a) Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của công dân là một trong các giấy tờ sau đây:
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ;
- Giấy tờ về quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai (đã có nhà ở trên đất đó);
- Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với trường hợp phải cấp giấy phép);
- Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc giấy tờ về hóa giá thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;
- Hợp đồng mua nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc đã bàn giao nhà ở, đã nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán;
- Giấy tờ về mua, bán, tặng, cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã);
- Giấy tờ về giao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, cấp nhà ở, đất ở cho cá nhân, hộ gia đình di dân theo kế hoạch của Nhà nước hoặc các đối tượng khác;
- Giấy tờ của Tòa án hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết cho được sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;
- Giấy tờ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nếu không có một trong các giấy tờ nêu trên;
- Giấy tờ chứng minh về đăng ký tàu, thuyền, phương tiện khác thuộc quyền sở hữu và địa chỉ bến gốc của phương tiện sử dụng để ở. Trường hợp không có giấy đăng ký thì cần có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc có tàu, thuyền, phương tiện khác sử dụng để ở thuộc quyền sở hữu hoặc xác nhận việc mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế tàu, thuyền, phương tiện khác và địa chỉ bến gốc của phương tiện đó.
b) Giấy tờ chứng minh việc cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp là hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cơ quan, tổ chức hoặc của cá nhân (trường hợp hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cá nhân phải được công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã). Đối với nhà ở, nhà khác tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh trong hợp đồng phải ghi rõ diện tích cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ;
c) Giấy tờ của cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo về việc công dân có chỗ ở thuộc trường hợp quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 26 của Luật Cư trú;
d) Giấy tờ của cơ quan, tổ chức do thủ trưởng cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu chứng minh về việc được cấp, sử dụng nhà ở, chuyển nhượng nhà ở, có nhà ở tạo lập trên đất do cơ quan, tổ chức giao đất để làm nhà ở (đối với nhà ở, đất thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức) hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã là nhà ở đó không có tranh chấp về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng.
Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã có nhà ở Hà Nội nhưng chỉ có giấy tờ mua bán viết tay. Đối chiếu với quy định trên thì Giấy tờ mua bán nhà viết tay không phải là một trong những giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú. Nên, nếu chỉ có giấy tờ mua bán nhà ở viết tay thì hồ sơ của bạn chưa đầy đủ để đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật.
Nếu muốn hoàn thiện hồ sơ đăng ký thường trú tại Hà Nội thì bạn có thể làm thủ tục theo quy định của pháp luật để đăng ký sang tên quyền sở hữu ngôi nhà đã mua. Khi có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên bạn thì bạn có thể đăng ký thường trú tại ngôi nhà đó. Hoặc, căn cứ vào điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 56/2010/NĐ-CP nêu trên thì một trong những giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp được liệt kê là: “Giấy tờ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nếu không có một trong các giấy tờ nêu trên”. Như vậy, bạn có thể căn cứ vào quy định này và xin Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc nhà ở của bạn không có tranh chấp quyền sở hữu để bổ sung vào hồ sơ đăng ký thường trú.
Khi đã có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ cần thiết thì bạn có thể làm thủ tục đăng ký thường trú tại Hà Nội theo trình tự, thủ tục dưới đây:
a. Làm thủ tục đề nghị cấp giấy chuyển khẩu (Điều 8 Thông tư số 52/2010/TT-BCA ngày 30/11/2010 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 về cư trú).
Nếu bạn thuộc một trong các trường hợp chuyển nơi thường trú sau đây thì phải làm thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu:
- Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh. Trong trường hợp này, Trưởng Công an xã, thị trấn có thẩm quyền ký giấy chuyển hộ khẩu cho cả trường hợp chuyển ra ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh.
- Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
b. Đăng ký hộ khẩu thường trú theo sổ hộ khẩu của ba mẹ bạn.
Thẩm quyền đăng ký thường trú (Điều 9 Thông tư số 52/2010/TT-BCA).
- Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương và thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
- Công an xã, thị trấn có thẩm quyền đăng ký thường trú tại các xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh.
Nơi nộp hồ sơ đăng ký thường trú (Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 52/2010/TT-BCA):
- Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;
- Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
[/tintuc]

Bài viết liên quan

5 nhận xét:

 1. They additionally will not really feel pressured to play different video games or overwhelmed by a vast selection. As expertise has improved and people’s urge for food for digital leisure has increased, it’s no marvel that the web on line casino enterprise is booming. Especially in the U.S., gamers flip to their laptops and mobile units, seeking opportunities to have enjoyable and win real money. In different phrases, the current research aimed to look at the motivations for playing online, 1xbet korea together with transitioning from social on line casino video games to online playing. Further, social on line casino video games had been primary target|the primary focus} as there is a current need to grasp the issues relating to the gaming-social media crossover. Rootz believe half in} online on line casino video games ought to be a enjoyable and rewarding experience, and this strategy is central to our philosophy.

  Trả lờiXóa
 2. At casinos licensed by the Pennsylvania Gaming Control Board, find a way to|you presumably can} deposit by way of a spread of banking choices similar to card, e-wallet or financial institution switch. WynnBET is understood for its well-liked 토토사이트 Las Vegas Wynn Resorts properties. The operator lives a lot as} its name with the range of accessible games. Luckily, operators were fast to take discover and rectify. Bonuses have been lowered, requirements are greater, and additional restrictions have been put in place.

  Trả lờiXóa
 3. The best way to describe them is stripped-back and simplistic variants of traditional on line casino video games, resulting in a streamlined and fun experience that anybody can enjoy. For new users, Red Dog offers a match deposit bonus of 225%, nicely as|in addition to} some free spins for eligible slots. Ignition additionally has its 1xbet korea personal on line casino available that includes a ton of prime on line casino games that almost all} gamers will acknowledge and love. Our group of consultants compiled an inventory of one of the best on line casino apps around, utilizing our particular benchmark system and first-hand experience to make our assessment. Online sports activities betting is legal in eight of the states that Fubo has entry agreements -- Arizona, Indiana, Iowa, Louisiana, Mississippi, New Jersey, Ohio and Pennsylvania. The agreements allow Fubo Sportsbook statewide mobile entry for sports activities betting, topic to acquiring required regulatory approvals and enactment of laws.

  Trả lờiXóa
 4. Just as popularity casino.edu.kg of slot machines has increased, however, so has the diversity of machines. Gone are the old style one-armed bandits that might offer rows of cherries, oranges, and plums. In their place is a dizzying array of machines that includes wizards, horse races, loud music, sport present characters and other traits to lure potential clients. "Most of the research on playing look at at|have a look at} drawback playing, casino atmospheres or basic character and motivational traits," mentioned Chen, an assistant professor of Hospitality Management at OSU-Cascades. "There's just not lots on the market about why persons are attracted to fit machines.

  Trả lờiXóa
 5. The taxation of on line casino sub/concessionaires is manufactured from onerous and fast|a set} half and a variable half. The tax price is currently of 35%, plus two contributions of as much as} 2% and 3% for social and financial functions. In addition, onerous and fast|a set} premium is also be|can be} payable, plus a premium per VIP table, other table, and slot machine. In an try and generate revenues for the federal government, playing in Macau was legalized by the Portuguese government in 1849. In the 메리트카지노 late nineteenth century, the federal government introduced a licensing system for the fantan houses . It is reported that over 200 playing houses were required to pay playing rent to the federal government.

  Trả lờiXóa